Ordförande
Gabriel Munck

Vice ordförande
Peter Condrup

Sekreterare
Urban Jansson

Ledamöter
Pernilla Anderberg
Tommy Bengtsson
Christian Condrup

Valberedning
Anders Karlsson
Roger Jönsson
Göran Andersson (Sammankallande)

Kontakt med valberedningen och förslag på styrelseledamöter lämnas företrädesvis till Göran Andersson, telefon 0708-878750

Guldpartners 2017

Huvudpartners 2017